CHÍNH SÁCH CHO CỘNG TÁC VIÊN CHUYỂN TIỀN NHANH VRED (MONEY TRANSFER)

0

Công ty TNHH Phát triển Việt Nam Hưng Thịnh (VRED) xin thông báo chính sách cho Cộng Tác Viên chuyển tiền nhanh VRED

1. Đối tượng áp dụng:

Tất cả Cộng Tác Viên (CTV) thuộc Công ty TNHH Phát triển Việt Nam Hưng Thịnh.

2. Thời gian áp dụng.

Từ ngày 01/10/2019 đến khi có chính sách thông báo mới từ VRED.

3. Nội dung chính sách.

Kể từ ngày 01/10/2019, khi CTV của VRED giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc CTV Chuyển tiền nhanh VRED (Money transfer) mới phát sinh giao dịch thành công thì được chi trả mức hoa hồng, cụ thể như sau:

– 5.000 VNĐ/khách hàng mới;

– 5.000 VNĐ/cộng tác viên mới. Trong đó, cộng tác viên mới là:

  • Cộng tác viên thực hiện một giao dịch thành công. Hoặc;
  • Cộng tác viên giới thiệu khách hàng mới có phát sinh giao dịch thành công. Hoặc;
  • Cộng tác viên giới thiệu cộng tác viên mới có phát sinh giao dịch thành công.

4. Thanh toán và đối soát.

  • CTV sẽ được VRED chi trả hoa hồng, tiền thưởng (nếu có) theo tuần dựa trên kết quả đối soát qua Email hoặc hình thức tương đương vào thứ 5 của tuần tiếp theo. Sau 24h kể từ thời điểm gửi Email đối soát, nếu CTV không phản hồi đối soát thì mặc nhiên được hiểu là CTV chấp thuận với mức hoa hồng và tiền thưởng (nếu có) đã được VRED đối soát.
  • Sau khi đối soát thành công, CTV sẽ nhận được hoa hồng và tiền thưởng (nếu có) vào thứ 3 của tuần tiếp theo tuần đối soát thông qua chuyển khoản Ngân hàng.
  • Trong trường hợp ngày chi trả rơi vào ngày nghỉ, Lễ, Tết, … thì hoa hồng và tiền thưởng cho CTV sẽ được VRED chi trả vào ngày làm việc kế tiếp.
  • CTV sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân là 10% trong trường hợp thu nhập (gồm hoa hồng và tiền thưởng) của CTV lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 VNĐ.

5. Chủ thể đối soát.

Phòng Kế toán sẽ kiểm tra đầy đủ chứng từ và chi trả hoa hồng và tiền thưởng cho CTV đúng thời hạn được quy định trong Thông báo này.

Trân trọng!

Share.

Leave A Reply