CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN THẺ CÀO CHO CỘNG TÁC VIÊN

0

Công ty TNHH Phát triển Việt Nam Hưng Thịnh (VRED) thông báo chính sách giao nhận thẻ cào cho Cộng tác viên.

1. Đối tượng áp dụng.

Tất cả Cộng Tác Viên (CTV) thuộc quản lý của Công ty TNHH Phát triển Việt Nam Hưng
Thịnh.

2. Thời gian áp dụng.

Từ ngày 09/09/2019 đến khi có chính sách thông báo mới từ VRED.

3. Phương thức hoạt động.

  •  Sử dụng đơn vị vận chuyển để vận chuyển thẻ cào (được gọi là C1):

Khách hàng có nhu cầu → VRED nhận thông tin → báo giá đơn hàng → khách hàng chuyển 50% → VRED gửi thẻ → khách hàng nhận thẻ và trả COD 50% → Kết thúc giao dịch.

  • Giao nhận, phân phối thẻ cào qua CTV tại địa phương (được gọi là C2):

Khách hàng có nhu cầu → VRED nhận thông tin → thông báo CTV → báo giá đơn hàng → liên hệ CTV nhập thẻ cào → CTV giao thẻ và thu COD từ khách hàng → thông báo VRED trả 50% thu từ khách hàng và kết thúc giao dịch.

4. Nội dung chính sách.

5. Thanh toán và đối soát.

– Tiền thưởng và hoa hồng sẽ được VRED đối soát trước ngày 15 của tháng kế tiếp và
thông báo qua email cho CTV. CTV có nhiệm vụ đối soát trong vòng 24h kể từ thời điểm
nhận được thông báo.

– Sau thời gian đối soát trên, nếu VRED không nhận được phản hồi từ CTV thì mặc
nhiên được hiểu là CTV chấp thuận với mức hoa hồng và tiền thưởng (nếu có) đã được
VRED đối soát.

– Thời gian chi trả hoa hồng và tiền thưởng cho CTV là ngày 20 hàng tháng. Trong
trường hợp ngày chi trả rơi vào ngày nghỉ, Lễ, Tết, … thì hoa hồng và tiền thưởng cho CTV
sẽ được VRED chi trả vào ngày kế tiếp.

– Tổng số tiền hoa hồng và tiền thưởng (nếu có), VRED sẽ thanh toán qua tài khoản ngân
hàng do CTV cung cấp.

Tổng số tiền hoa hồng và tiền thưởng từ hai triệu đồng (2.000.000vnđ) trở lên, CTV sẽ phải
chi trả 10% thuế thu nhập cá nhân.

6. Chủ thể đối soát.

– Phòng kế toán có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ chứng từ và chi trả cho CTV đúng thời
hạn được quy định trong Thông báo này.

Trân trọng!

Share.

Leave A Reply