CHÍNH SÁCH HOA HỒNG CHO CỘNG TÁC VIÊN THAM GIA BÁN THẺ CÀO OFFLINE CỦA VRED

0

Công ty TNHH Phát triển Việt Nam Hưng Thịnh (VRED) thông báo chính sách hoa hồng cho Cộng tác viên bán thẻ cào offline.

1. Đối tượng áp dụng.

Tất cả Cộng Tác Viên (CTV) thuộc Bộ phận Topup và Payment của Công ty TNHH Phát
triển Việt Nam Hưng Thịnh.

2. Thời gian áp dụng.

Từ ngày 01/10/2019 đến khi có chính sách thông báo mới từ VRED.

3. Nội dung chính sách.

4. Thanh toán và đối soát.

– Tiền thưởng và hoa hồng sẽ được VRED đối soát trước ngày 15 của tháng kế tiếp và
thông báo qua email cho CTV. CTV có nhiệm vụ đối soát trong vòng 24h kể từ thời điểm
nhận được thông báo.

– Sau thời gian đối soát trên, nếu VRED không nhận được phản hồi từ CTV thì mặc
nhiên được hiểu là CTV chấp thuận với mức hoa hồng và tiền thưởng (nếu có) đã được
VRED đối soát.

– Thời gian chi trả hoa hồng và tiền thưởng cho CTV là ngày 20 hàng tháng. Trong
trường hợp ngày chi trả rơi vào ngày nghỉ, Lễ, Tết, … thì hoa hồng và tiền thưởng cho CTV
sẽ được VRED chi trả vào ngày kế tiếp.

– Tổng số tiền hoa hồng và tiền thưởng (nếu có), VRED sẽ thanh toán qua tài khoản ngân
hàng do CTV cung cấp.

– Tổng số tiền hoa hồng và tiền thưởng từ hai triệu đồng (2.000.000vnđ) trở lên, CTV sẽ
phải chi trả 10% thuế thu nhập cá nhân.

5. Chủ thể đối soát.

– Phòng kế toán có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ chứng từ và chi trả cho CTV đúng thời
hạn được quy định trong Thông báo này.

Trân trọng!

Share.

Leave A Reply