CHÍNH SÁCH HOA HỒNG CHO CỘNG TÁC VIÊN THỰC HIỆN THU-CHUYỂN TIỀN (MONEY TRANSFER) CỦA VRED

0

Công ty TNHH Phát triển Việt Nam Hưng Thịnh xin thông báo chính sách hoa hồng cho Cộng tác viên thực hiện thu-chuyển tiền của VRED.

1. Đối tượng áp dụng.

Tất cả Cộng Tác Viên (CTV) thuộc Bộ phận Money Transfer của Công ty TNHH Phát triển Việt Nam Hưng Thịnh.

2. Thời gian áp dụng.

Từ ngày 01/10/2019 đến khi có chính sách thông báo mới từ VRED.

3. Nội dung chính sách:

Kể từ ngày 01/10/2019, khi CTV của VRED đăng ký tham gia thực hiện dịch vụ thu chuyển tiền của VRED sẽ được chi trả mức hoa hồng kèm theo điều kiện thưởng (nếu có), cụ thể như sau:

3.1. Hoa hồng.
  • Đối với Dịch vụ Giao tiền mặt – Nhận chuyển khoản hoặc Giao chuyển khoản – Nhận tiền mặt. CTV được hưởng 70% số tiền Phí dịch vụ.
  • Đối với Dịch vụ Giao tiền mặt – Nhận tiền mặt. CTV được hưởng 40% số tiền Phí dịch vụ.
3.2. Thưởng.

CTV được thưởng 2000VNĐ/giao dịch thành công với điều kiện thực hiện thành công ít nhất 5 giao dịch/tuần (một tuần được tính từ thứ 2 đến Chủ nhật).

Đồng thời CTV phải đảm bảo: Tỷ lệ chuyển thành công lớn hơn hoặc bằng 80%, tỷ lệ hủy chuyến nhỏ hơn hoặc bằng 20% trên tổng số chuyến được chấp nhận thực hiện giao dịch.

Một chuyến được định nghĩa là một lượt thu tiền từ người chuyển hoặc một lượt chuyển tiền đến người nhận.

 

4. Thanh toán và đối soát

  • CTV sẽ được VRED chi trả hoa hồng, tiền thưởng (nếu có) theo tuần dựa trên kết quả đối soát qua Email hoặc hình thức tương đương vào thứ 5 của tuần tiếp theo. Sau 24h kể từ thời điểm gửi Email đối soát, nếu CTV không phản hồi đối soát thì mặc nhiên được hiểu là CTV chấp thuận với mức hoa hồng và tiền thưởng (nếu có) đã được VRED đối soát.
  • Sau khi đối soát thành công, CTV sẽ nhận được hoa hồng và tiền thưởng (nếu có) vào thứ 3 của tuần tiếp theo tuần đối soát thông qua chuyển khoản Ngân hàng.
  • Trong trường hợp ngày chi trả rơi vào ngày nghỉ, Lễ, Tết, … thì hoa hồng và tiền thưởng cho CTV sẽ được VRED chi trả vào ngày làm việc kế tiếp.
  • CTV sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân là 10% trong trường hợp thu nhập (gồm hoa hồng và tiền thưởng) của CTV lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 VNĐ.

5. Chủ thể đối soát.

Phòng Kế toán sẽ kiểm tra đầy đủ chứng từ, chi trả hoa hồng và tiền thưởng cho CTV đúng thời hạn được quy định trong Thông báo này.

Trân trọng!

Share.

Leave A Reply