CHÍNH SÁCH HOA HỒNG CHO CỘNG TÁC VIÊN THAM GIA THANH TOÁN HÓA ĐƠN (PAYMENT) CỦA VRED

0

Công ty TNHH Phát triển Việt Nam Hưng Thịnh (VRED) xin thông báo chính sách chiết khấu cho khách hàng sử dụng dịch vụ của VRED.

1. Đối tượng áp dụng.

Tất cả Cộng Tác Viên (CTV) thuộc Công ty TNHH Phát triển Việt Nam Hưng Thịnh.

2. Thời gian áp dụng.

Từ ngày 01/10/2019 đến khi có chính sách thông báo mới từ VRED.

3. Nội dung chính sách.

Kể từ ngày 01/10/2019, khi CTV của VRED giới thiệu dịch vụ và thanh toán hóa đơn (điện, nước, internet, …) của VRED sẽ được chi trả mức hoa hồng kèm theo điều kiện thưởng (nếu có), cụ thể như sau:

  • Hoa Hồng : 1%/hóa đơn nhưng không được vượt quá 50.000 VNĐ.
  • Thưởng 3.000 VNĐ/hóa đơn với điều kiện thực hiện ít nhất 500 hóa đơn/tháng.

4. Thanh toán và đối soát.

  • CTV sẽ được chi trả hoa hồng theo tháng, được định nghĩa từ ngày 01 đến ngày cuối tháng . CTV sẽ nhận được bảng kê vào ngày 15 hàng tháng và nhận hoa hồng và thưởng  từ ngày 17 tới ngày 20 hàng tháng.
  • Sau thời gian đối soát, nếu VRED không nhận được phản hồi từ CTV thì mặc nhiên được hiểu là CTV chấp thuận với mức hoa hồng và tiền thưởng (nếu có) đã được VRED đối soát.
  • Trong trường hợp ngày chi trả rơi vào ngày nghỉ, Lễ, Tết, … thì hoa hồng và tiền thưởng cho CTV sẽ được VRED chi trả vào ngày kế tiếp.
  • CTV sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân là 10% trong trường hợp thu nhập của CTV  lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 VNĐ.

5. Chủ thể đối soát:

  • Phòng kế toán có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ chứng từ và chi trả cho CTV đúng thời hạn được quy định trong Thông báo này.

Trân trọng!

Share.

Leave A Reply