Trách nhiệm của đối tác tài chính với VRED

0

Đồng hành cùng VRED, Quý đối tác được cụ thể hóa, minh bạch rõ ràng về quyền lợi của mình khi trở thành đối tác chính thức. Song hành cùng quyền lợi được hưởng, một số yêu cầu về trách nhiệm của đối tác cũng được VRED cụ thể dưới đây.

1, Theo dõi và xử lý kịp thời hồ sơ khách hàng

Đối tác sẽ được VRED cung cấp những khách hàng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ phía đối tác, đối tác có trách nhiệm xử lý hồ sơ của khách hàng kịp thời và nhanh chóng.

Trong thời gian 8h kể từ lúc chuyên viên VRED gửi hồ sơ khách hàng, đối tác không tương tác hoặc không xác nhận là đã tiếp nhận thông tin khách hàng. VRED sẽ chuyển hồ sơ khách hàng cho đối tác khác để kịp thời xử lý hồ sơ.

2, Thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ khách hàng

Trường hợp khách hàng không đủ điều kiện sử dụng các sản phẩm từ phía đối tác, đối tác phải thông báo và hoàn lại hồ sơ khách hàng cho VRED trong vòng 48h kể từ ngày nhận khách hàng từ VRED.

Trường hợp khách hàng đủ điều kiện sử dụng các sản phẩm từ đối tác, đối tác tiến hành giải quyết hồ sơ và thông báo tiến độ giải quyết cho VRED theo dõi.

Khi hồ sơ của khách hàng đã hoàn tất, đối tác thông báo kết quả cho VRED và kế toán của VRED có trách nhiệm đối soát với đối tác mỗi tháng.

3, Đối tác không được chuyển hồ sơ khách hàng cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý của VRED

Trường hợp khách hàng không đủ điều kiện sử dụng các sản phẩm từ phía đối tác. Về nguyên tác, đối tác phải hoàn lại hồ sơ khách hàng cho VRED.

Tuy nhiên trường hợp đối tác muốn chuyển hồ sơ cho bên thứ 3 xử lý, đối tác phải thông báo và được sự đồng ý của VRED trước khi thực hiện việc chuyển hồ sơ cho bên thứ 3.

Nếu việc chuyển hồ sơ cho bên thứ 3 chưa được sự đồng ý của VRED làm ảnh hưởng đến khách hàng và uy tín của VRED thì VRED sẽ tiến hành xử lý theo căn cứ của thỏa thuận liên kết hợp tác.

4, Đối tác có trách nhiệm theo dõi và chăm sóc khách hàng tận tình trong quá trình làm hồ sơ

Khách hàng của VRED cung cấp có phản hồi việc đối tác chưa hỗ trợ dịch vụ tốt nhất cho khách hàng như làm hồ sơ chậm, không theo dõi khách hàng trong việc lấy thông tin cũng như trong quá trình làm hồ sơ, … quá 02 lần. VRED sẽ đơn phương chấm dứt liên kết.

5, Đối tác chi trả đúng hạn hoa hồng cho VRED

Theo thỏa thuận liên kết giữa VRED và đối tác có quy định cụ thể về thời hạn đối  là sẽ lấy ngày 30 hàng tháng làm chuẩn để xác thực tình trạng số lượng khách hàng đã giải quyết hồ sơ. Thời gian chờ đối soát là năm (05) ngày kể từ ngày kết thúc mỗi tháng. VRED sẽ được thanh toán hoa hồng theo mức thỏa thuận trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi đối tác xác thực doanh số thông qua đối soát.

Đối tác không chi trả hoặc chi trả không đúng hạn hoa hồng mà không thông báo về lý do chậm trễ. VRED sẽ đơn phương chấm dứt liên kết.

Quý đối tác có thể tham khảo về các trường hợp chấm dứt liên kết hợp tác tại: Chính sách dành cho đối tác tài chính của VRED

Share.

About Author

Leave A Reply