VIETCREDIT – VAY TIÊU DÙNG TIỆN LỢI

0

GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày 18/6/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty tài chính cổ phần Xi Măng. Theo đó, công ty đổi tên thành Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit Finance Company).

Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật và của NHNN, gồm các hoạt động sau:

1. Huy động vốn dưới các hình thức

 Nhận tiền gửi của tổ chức; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; Vay NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN Việt Nam.

2. Cấp tín dụng dưới các hình thức

Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; Bảo lãnh ngân hàng; Phát hành thẻ tín dụng; Bao thanh toán; Cho thuê tài chính; Các hình thức cấp tín dụng khác (sau khi được NHNN chấp thuận).

3. Các hoạt động khác

Mở tài khoản tiền gửi tại NHNN; tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối; Mở tài khoản tiền gửi và quản lý tiền vay cho khách hàng; Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của NHNN; Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh, cấp tín dụng được phép, ủy thác vốn cho tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng theo quy định của NHNN;

Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật; Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước trong phạm vi do NHNN quy định; Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư; Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn: Trở thành công ty tài chính hàng đầu Việt Nam với nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Sứ mệnh: Là tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ tài chính Minh bạch – Tin cậy, luôn Tận tâm phục vụ và đáp ứng các nhu cầu tín dụng thiết thực nhằm nâng cao giá trị cuộc sống của cộng đồng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Dịch vụ khách hàng xuất sắc

Luôn nỗ lực đặt mình vào tâm thế của khách hàng nhằm thấu hiểu điều khách hàng mong đợi, từ đó tạo dựng những giải pháp, giá trị dịch vụ vượt trên sự mong đợi đó.

2. Hành động quyết liệt

Tư duy và hành động kiên quyết, cùng ý thức trách nhiệm cao nhất để hoàn thành mọi mục tiêu.

3. Liên tục cải tiến

Nỗ lực đưa ra các sáng kiến, giải pháp cải tiến để không ngừng hoàn thiện mô hình kinh doanh, vận hành và quản lý rủi ro nhằm đạt được mục tiêu: Tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng cũng như lợi ích của Công ty.

4. Trung thực và chính trực

Tư duy và hành động theo khuôn khổ Luật pháp, Đạo đức xã hội và Các quy tắc/tiêu chuẩn nội bộ đã thiết lập nhằm đạt đươc sự tin cậy cao nhất từ phía Khách hàng, Đối tác và Cổ đông.

Liên hệ với VRED để được tư vấn:

 

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply