CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

0
 1. Thu thập thông tin:

 • VRED nhận thông tin của các khách hàng và Cộng tác viên khi khách hàng và Công tác viên trực tiếp cung cấp cho VRED khi đăng ký tài khoản trên Sàn Giao dịch TMĐT vred.vn bao gồm: Họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, thông tin CMND, thông tin tài khoản ngân hàng.
 • VRED nhận thông tin của khách hàng và Công tác viên khi các bạn tương tác với chúng tôi qua chatbox, fanpage,…
 • VRED nhận thông tin của khách hàng và Cộng tác viên thông qua những nguồn hợp pháp khác.
 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

VRED thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và Công tác viên nhằm phục vụ cho các mục đích sau:

 • Xác nhận thông tin khi bạn đăng ký trở thành Cộng tác viên của VRED thông qua Sàn Giao dịch Thương mại điện tử VRED
 • Xác nhận đơn hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn.
 • Duy trì tài khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với VRED.
 • An ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng, Cộng tác viên hoặc các hoạt động giả mạo của khách hàng và Cộng tác viên.
 • Thông báo đơn hàng phát sinh: dùng để gửi email thông báo khi Cộng tác viên có phát sinh đơn hàng mới.
 • Đối soát và thanh toán hoa hồng: dùng để đối soát và thanh toán hoa hồng hàng tháng cho Cộng tác viên khi có đơn hàng phát sinh được giao thành công.
 • Dùng cho các dịch vụ khác được VRED cung cấp.
 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm mà VRED có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Sàn Giao dịch TMĐT vred.vn sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng và Cộng tác viên theo Luật pháp của Việt Nam.
 • Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng và Cộng tác viên để thực hiện các mục đích nêu trên trong quy định này.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin cá nhân của khách hàng và Cộng tác viên sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng và Công tác viên có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của vred.vn

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

VRED sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng Cộng tác viên cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến việc thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử vred.vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.
 1. An toàn dữ liệu

VRED không ngừng nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, VRED đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.
 1. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

 • Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho VRED và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu VRED thực hiện việc này.
 1. Thông tin liên hệ:

Nếu khách hàng và Cộng tác viên có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về chính sách hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của VRED, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

 • Gọi điện đến hotline: 028 6272 2838
 • Hoặc Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: hotro@vred.com.vn
Share.

About Author

Leave A Reply